Upplevelsebaserat lärande

PyramidUpplevelsebaseralärande betyder att allt lärande skall utgå från en upplevelse. I vår undervisning skapar professional letter writers vi därför situationer där barnen kan uppleva med hela kroppen och med alla sinnen. En upplevelse skall väcka känslor och tankar. Känslor och tankar som leder till nyfikenhet och frågor.
När vi har ett projekt om järnåldern blir det naturligt att inleda med en järnåldersvecka, där vi är ute i skogen hela dagarna och verkligen upplever hur det var att leva på järnåldern. Vi lagar mat över öppen eld, vi provar dom hantverk som man använde, vi sjunger sånger, dyrkar gudar och klär oss som man gjorde på järnåldern.
Efter upplevelsen sätter vi oss ner och diskuterar i lugn och ro. Ledarna återberättar upplevelsen, ger struktur och kompletterar med fakta om det behövs. Därefter skriver barnen ner de frågor som upplevelsen gav upphov till. Efter det läser de texter och arbetar för att besvara de frågor som de hade. De får därmed inflytande över sitt eget lärande. I de flesta projekt dokumenterar barnen genom att skriva sin egen bok. Men kunskaper kan också dokumenteras i bilder och drama. Projekten avslutas med en tillämpning, där eleverna får redovisa på olika sätt. Kanske en utställning på biblioteket eller en järnåldersfest för föräldrarna. För varje projekt finns en matris där elever föräldrar och lärare kan se vad eleverna ska träna för förmågor och vilka kunskapskrav som ska nås. Matrisen används essay proofreading services av lärare och elever under projektets gång och skickas hem till föräldrar efter varje avslutat projekt. Matrisen är en del av elevernas IUP.