Skapande skola

Robinson har sökt medel från Kulturrådet för Skapande Skola. Det gör att vi kan bjuda in professionella kulturaktörer till oss. Vi ser många fördelar med det, men framförallt:

-I det upplevelsebaserade lärande som vi använder oss av, finns flera olika steg för att vi ska nå alla elever. Skapande Skola ger denna väl inarbetade metod en ny dimension i och med utökade kulturupplevelser. Eleverna ges möjlighet att utveckla och använda fler uttrycksmedel och stärkas i sin lärandeprocess. Vi kan öka antalet kulturupplevelser och kvaliten på dessa. Projektet utvidgar skolans möjligheter till kontakt med övriga samhället och möjliggör nya former av redovisningar i andra, kommande projekt.

-Skapande Skola-projektet bidrar till att kultur i alla former integreras som en del i lärandet på lång sikt. Lärarna får en djupare förståelse för hur kulturer i olika former kan bidra till ökat lärande.

-Skapande Skola-projektet går helt i linje med de kunskapskrav som ställs i Lgr-11. Att integrera kultur i skolarbetet och ge elever fler möjligheter att uttrycka sig på, gör att ännu fler elever kommer att nå ännu längre.

Läs mer på Kulturrådets webbplats http://www.kulturradet.se/skapande-skola/