Respektera din kompis

respekteraRobinsons enda och gyllene regel är ”Respektera din kompis”. Syftet med en sådan “vid” regel är att eleverna ska lära sig att tänka själva och använda sitt sunda förnuft i sociala situationer. För att eleverna skall beredas tillfällen att tänka själva och ta ställning i etiska frågor krävs att undervisningen såväl som fritids- och rasttid innehåller samtal som utmanar eleverna att tänka efter. Detta skall ske både i aktuella situationer när meningsskiljaktigheter dyker upp. Men också genom samtal eller dramatiseringar som älgarna har planerat.
De flesta barn har teoretiska kunskaper om hur man ska agera mot andra, men alla klarar inte att praktisera dem. Vi tränar därför på att använda regeln i rollspel, dramatiseringar, etiska samtal och forumspel. Dessa aktiviteter integreras särskilt i det första projektet varje läsår när nya grupper ska svetsas samman. Varje nytt läsår inleds med en förlängning av vårterminens naturmånad men utökas under hösten med uppgifter för att jobba med grupprocesser och förtydligandet av ordet respektera.

Vi på Robinson har dessutom en gemensam syn på barn och på kunskap. Denna syn bottnar i fyra grundläggande antaganden – Robinsons Rötter

Barn är goda

Barn är olika

Barn är behovsstyrda

Barn vill utvecklas

Dessa antaganden ligger till grund för dom beslut vi fattar i vår verksamhet. Det ligger till grund för hur varje ledare bemöter varje barn.

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med normer och värden så läs vår ”Plan mot kränkande behandling”.