Elevledda utvecklingssamtal

Här är våra tankar kring lärande och elevledda utvecklingssamtal. Vi arbetar ständigt på Robinson för att göra kunskapsmålen tydligare för barnen. Mycket forskning visar att elever når högre kunskapsmässigt ju tydligare de ser målen. Inte så konstigt egentligen att det är lättare att nå fram om man vet vart man ska. Tänker man sig att man ska åka någonstans så blir det självklart, men när det handlar om barns lärande så är det inte lika självklart.

En liten pojke hade varit i fjällen med sina föräldrar fyra tillfällen de senaste två åren. Han hade samtliga tillfällen tränat på att åka snowboard. Efter den fjärde gången säger han till sina föräldrar. Idag såg jag något jättehäftigt som en kille gjorde som åkte snowboard. Han stog på den och åkte liksom lite fram och tillbaka ner i backen……Ja det är väl det som är att åka snowboard. Inte så konstigt att pojken som kämpade med sin bräda var föga framgångsrik. Han hade ju egentligen inte klart för sig vad det innebar att åka snowboard. Kanske är det likadant med matten eller förmågan att skriva texter. Det har inte alltid varit självklart i skolan att man vet vad man håller på att lära sig.

Vi tänker att ju tydligare eleverna känner till målen, ju effektivare blir inlärningen i skolan. Ett verktyg att använda för att inbjuda eleverna till att förstå målen och därmed äga sin lärandeprocess, är att låta eleverna leda sitt eget utvecklingssamtal. Vi har sedan 2007 infört elevledda utvecklingssamtal på Robinson.

Elevledda utvecklingssamtal ställer helt nya krav på förberedelserna inför utvecklingsamtalet. Det är då mycket av arbetet med att medvetandegöra eleverna om sitt lärande sker. Förr har läraren planerat utvecklingssamtalet ensam. Tanken med elevledda utvecklingssamtal är att läraren förbereder samtalet tillsammans med eleverna. Det är under dessa förberedelser som eleven blir  medveten om sitt lärande. Det vill säga vad eleven har lärt sig, och vad eleven är på väg att lära sig. När eleven får ägna tid åt att förstå detta och är tydligt närvarande i att formulera sina egna mål, ökar också fokus på målen. Detta skapar goda förutsättningar för att nå kunskapskraven. På så vis blir förberedelserna innan lika viktiga som själva samtalet. Under förberedelserna får eleverna möjlighet att reflektera både enskilt och tillsammans med lärarna  kring sin egen kunskapsutveckling men också sin personliga utveckling. Elevledda utvecklingssamtal handlar alltså om att låta eleven upptäcka och så småningom ta kommando över sitt egen lärandeprocess.