Föräldraråd

Föräldrarådet på Robinson har som huvudsyfte att öka kontaktytorna mellan rektor och föräldrar. Föräldrarådet ska:

  • Fungera som en referensgrupp för nya idéer i utvecklingsprojekt som skolan har.
  • Vara känselspröt i föräldragruppen.
  • Samtala om skolövergripande frågor, inte barnspecifika.

Vi har ett föräldraråd per skola. I föräldrarådet sitter rektor och lagkapten tillsammans med en förälder från varje årskurs, föräldrarna är valda på två år. Halva gruppen föräldrar byts ut varje år. Föräldrarådet träffas två gånger per år i oktober och april. Rektor samt lagkapten kallar till möte, håller i agendan samt skriver protokoll. Föräldrarådens protokoll mailas till alla föräldrar.