Start

skogslekRobinsons grundidé är att lärande blir långsiktigt om det utgår från en upplevelse. Därför arbetar vi med upplevelsebaserat lärande. När tankar och känslor väcks blir vi berörda. När något berör oss känns det viktigt och vi minns det. Därför kan man hitta en hel skola full av elever med röda mössor som är blodkroppar och levererar syre och näring till cellerna. En annan dag är vi stenåldersmänniskor iklädda jutesäckar som lagar lax i kokgrop och gör upp eld med flintasten. Någon dag bygger vi syrgastuber och far ut i rymden. För de äldre eleverna kan en upplevelse bestå av ett lajv, där eleverna får gå in i en roll och leva en dag under de förutsättningar som fanns under en viss tidsepok. Ett av våra viktigaste mål är att barnen ska behålla lusten att lära genom hela skoltiden. För att behålla lusten behöver skolan kännas som att den är på riktigt. Vi vill bygga lärandesituationer som engagerar och skapar frågor och där kunskapen finns i sitt sammanhang. Vi arbetar därför i ämnesintegrerade projekt där alla ämnen blir presenterade i ett meningsbärande sammanhang. Där upplevelser som väcker känslor och tankar är grunden. Lärandet på Robinson tränar elever i att utveckla olika förmågor. Förmågor som att lösa problem, analysera, se skillnader och likheter.

fransman-på-besök-i-bronsåldersbyn

Många upplevelser äger rum i och med hjälp av naturen. Vi vill att barnen på vår skola lär känna naturen och därmed också lär sig att tycka om den. Det kommer att vara viktigt när dessa barn växer upp och ansvaret för vår jord ligger på dem. Då är det kanske inte tillräckligt med kompostering och sopsortering. Då behövs kunskaper för att lösa den tidens miljöproblem, men inte bara kunskaper utan också en vilja att göra det. Vi tror att det man känner och tycker om vill man också vara rädd om. Vi vill att barnen på vår skola ska lära känna och tycka om naturen, för att i framtiden kunna vara rädda om den. Därför använder vi friluftslivet som ett arbetsredskap för de yngre eleverna.

För de äldre eleverna tar upplevelserna avstamp i samhället istället för i naturen. Vi vill att skolan ska vara en del av samhället och därför kan vi tex bjuda in politiker till en elevledd presskonferens, göra studiebesök på olika företag och besöka valstugor på torget.

Vi är övertygade om att en trygg miljö där alla känner alla och där respekt för varandras olikheter står i centrum är avgörande för ett gott lärande. Vi har därför valt att bygga små skolor med ca 70 elever i åk f-5 på varje skola. Varje årskurs har ca 12 elever, och varje årskurs har en egen lärare. Alla lärare jobbar dessutom på fritids och har på så vis en god chans att utveckla goda relationer till eleverna. Skolans litenhet möjliggör att vi kan samlas hela skolan diskutera bekymmer och ta gemensamma beslut om lösningar. Det ger eleverna möjlighet till inflytande över sin arbetsmiljö och utvecklar deras förmåga att ta ansvar. När eleverna blir äldre tror vi att de behöver ett lite större sammanhang och därför har vi valt att samla elever från alla våra f-5-skolor på en 6-9-skola. Den är stor med Robinsonmått mätt: Fullt utbyggd kommer den att inrymma ca 130 elever.